آشنایی با مواد محرک و مخدر

آشنایی با مواد محرک و مخدر

تاریخچه: سومریان از کهن ترین اقوامی هستند که نه تنها از تریاک استفاده می کردند، بلکه آن را «گیاه شفابخش» می نامیدند که این نام هنوز رایج است. پزشکان آشوری تریاک را در قرن 7 قبل از میلاد مسیح تجویز می نمودند که در کتاب گیاهان معمول در بین آشوریان تألیف دکتر تامپسون انگلیسی، تریاک در صدر گیاهان دارویی آشوریان قرار داشت. نوشته های باستانی بر این نشان است که ماده تریاک در تمام دوره های تاریخی  بابل، مصر، یونان و روم باستان استعمال می شد .
هومر Humer شاعر یونانی هم از گل های زینتی باغ های روم که گل خشخاش بوده در ششصد سال قبل از میلاد مسیح اطلاع می دهد و در کتاب اودیسه از جزیره ای نام می برد که ساکنان آن گرفتار مواد نشئه آوری شده و نجات آنها ساده نبوده است. در کتاب سیوهه، پزشک مخصوص فرعون از ماده ای که همان تریاک است برای تسکین درد دندان و کشیدن دندان پادشاه بابل از آن استفاده می شده. یونانیان در زمان سقراط به آثار طبی تریاک پی بردند و داروشناسانی در آن زمان برای پیشگیری از اسهال خونی و دردهای دیگر و نیش مار از آن استفاده می کردند.
تاریخچه تریاک در ایران با توجه به منابع در دسترس به دوران صفویه می رسد. به طور مثال، ذکر شده شاه اسماعیل صفوی در 43 سالگی توسط تریاک مسموم می شود و صدراعظم مشهور ایران به نام میر  شمس الدین محمد کرمانی در دوران صفوی اعتیاد شدید به تریاک داشتند و عاقبت جان خود را به علت مصرف از دست می دهد.
از پادشاهان هندی تا محققین اروپایی به این ماده اعتیاد داشته تا مبارزان مشروطه و اساتید به نام علمی و هنری. هندوها در مراسم مذهبی از گیاه شاه دانه استفاده می کردند و قبل از میلاد مسیح از تریاک به عنوان دوا و دارو استفاده می کردند.
در ایران باستان در کتاب اوستا، گیاه کانابیز را به عنوان یک ماده بی حس کننده به کار می برد. البته به عنوان گیاه اهریمنی هم نام برده می شود و اعتقاد داشتند مصرف پزشکی ندارند.
در قرن 5 و 6 هـ.ق با توجه به اظهارات مورخین فرقه اسماعیلیه جهت تخدیر پیروان خود از گیاه شاهدانه استفاده می کردند ولی استعمال حشیش در ایران از قرن 13 میلادی شایع گردید. حشیش 2 هزار سال پیش در اروپا یافت  و در اطراف برلین آلمان کشت می شد. عده ای بر این عقیده هستند که 2 هزار سال پیش در زمان حمله ناپلئون به مصر و در پایان جنگ این ماده را با خود به اروپا برد.
کانابیز لفظ یونانی برای شاهدانه می باشد. قوم بنی اسرائیل قبل از اعراب این ماده را مصرف می کردند.مسکالین ماده فعال گیاه کاکتوس است و قرن ها به عنوان دارویی اعجاب انگیز برای درمان استفاده می شد. محل رویش آن مکزیک است. جویدن برگ کوکا که گیاهی درخت مانند است برای مردم آمریکای جنوبی مکزیک و... معمول بود و کوکائین در سال 1589 از برگ گیاه کوکا به دست آمد.
LSD توسط یک شیمیدان سوئیسی کشف شد و به عنوان مهمترین ترکیب شیمیایی توهم را شناخته شد و از نوعی قارچ به نام Argot به دست می آید.
تنباکو و توتون از زمان کریستف کسب در قرن 16 که  کشتی  او در باهاما کناره گرفت توسط ملوانان که از طریق بومیان با این دو ماده آشنا شدند به مناطق دیگر رسید.
کشیدن پیپ در زمان لوئی 13 در فرانسه رواج یافت.

شیشه و هروئین و تریاک و شیره و متادون

مدتها است که مراجعین به کلینیک سها اظهار می دارند طبق سفارش دوستان به منظور رهایی از مخدر به شیشه پناه آورده اند. این دسته دوستان که یا دانا هستند و قصد نابودی طرف مقابل را دارند و یا نادان و از عواقب کار بی اطلاع هستند باعث می شوند حتی افراد تحصیلکرده وارد این تله شوند و زمانی که با احساس جدید و متفاوت شیشه آشنا شدند اثرات دوپامینی شیشه سبب وابستگی همزمان مخدر و شیشه می شود و به عبارتی دو عمله می شوند خو شبختانه در حین سم زدایی مخدر درمان وابستگی به شیشه هم انجام می شود و سپس همزمان روان درمانی NA و دارو درمانی در کلینیک سها نتایج امیدوار کننده ای تاکنون داشته است.

 
بر گرفته  از کتاب  دایره المعارف اعتیاد و مواد مخدر
دکتر ماهیار آذر، دکتر  سیما  نوحی

 

مطالب دیگر: