مصرف مواد و انتقال ویروس

مصرف مواد و انتقال ویروس

افراد مصرف کننده در بیشتر مواقع به دلیل نداشتن تمرکز و دقت در اعمال و رفتارهای خود و قرار گرفتن تحت تأثیر هیجانات ناشی از مصرف مواد به برقراری روابط جنسی مبادرت می کند.
رفتارهای جنسی که تحت شرایط مصرف مواد صورت می گیرد اکثراً رفتارهایی هستند که با در نظر نگرفتن سلامت جسمی در فرد مقابل می توانند ناقل بیماری های مقاربتی  مانند سفلیس، سوزاک، تبخال های تناسلی انتقال ویروس و هپاتیت و ایدز باشد.
معمولاً افراد مصرف کننده تحت شرایط ذکر شده نگرانی هایی جهت انتقال  بیماری خود و یا ویروس خود را نداشته و برای جلوگیری از بارداری های ناخواسته تلاشی انجام نخواهند داد.
این چرخه انتقال ویروس معمولاً در  همبستری‌های متعدد در حرکت خواهد بود و سلامت جسمی و روانی افراد را تحت تأثیر قرار می دهد و در گاهی موارد افراد سالم در صورت نداشتن آگاهی از شرایط فرد همبستر دچار بیماری می کند.
داشتن تزریقات وریدی مشترک در گروه ها و افراد مصرف کننده مواد یکی دیگر از عوامل پخش و انتقال ویروس می باشد. این عمل (تزریق وریدی) از طریق خون ویروس را وارد بدن کرده و در آن گسترش می دهد که درمان بسیار سخت و طاقت فرسایی دارد.

 دکتر محمد رضا اعتمادیه

مطالب دیگر: