از رفتارهای زمینه ساز عود آگاه باشید

از رفتارهای زمینه ساز عود آگاه باشید

به دنبال افکار و احساسات منفی، رفتارهای مخرب شکل می گیرند که به ظاهر ربطی به مصرف مواد ندارند. اما زمینه ساز مصرف می شوند. رفتارهایی مانند بی تفاوتی به نظم، کاهش توجه به نظافت، بی مسئولیتی، بی تفاوتی به اطراف، تمایل به تنهایی، تأخیر در انجام کارها از این قبلی رفتارها هستند.
به هم خوردن زمان خواب:
روزها خوابیدن و شب ها بیدار ماندن برای پرهیز از حضور در جمع خانواده در طی روز یا شب ها تا دیروقت پای تلویزیون و فیلم و صبح ها تا دیروقت خواب بودن، هر روز ساعتی متفاوت از خواب بیدار شدن برای مثال یک روز پنج صبح و فردا ده صبح و در نهایت هر گونه کمبود یا زیادی خواب می تواند زمینه ساز عود شود. از این رو توصیه می شود خواب کافی و منظم و سر ساعت توسط خانواده تشویق شود.
شرایطی برای بیماران در محیط خانواده فراهم آورید که بتواند شب ها زودتر سر ساعت معینی بخوابند و صبح ها اول وقت و در ساعت معینی از خواب بیدار شوند. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید به کتاب «معجزه ی خواب» مراجعه کنید.
دروغگویی:
یکی دیگر از رفتارهای نگران کننده افزایش دروغگویی در بیماران است. دروغگویی اگرچه خود به معنای لغزش نیست اما می تواند نشان دهد فرد برای لغزش آماده شده است.
رفتارهای مهار نشده مانند پرخوری بیش از حد:
می تواند نشانگر اختلال در مهار و کنترل رفتاری و عامل نگرانی برای ایجاد لغزش باشند.
خرید کردن بی مورد و ولخرجی:
یکی دیگر و نوعی رفتار مهار نشده است که در صورت تکرار می تواند خانواده ها را نگران سازد.
رانندگی بی محابا و پرخطر:
این مورد نیز می تواند نشان از تمایل فرد برای مواجهه با خطرات و عامل ایجاد نگرانی برای احتمال ایجاد لغزش باشد.
افزایش مشاجره با دیگران بدون دلیل واضح، مصرف بعضی از داروهای مخدر و آرام بخ، مصرف الکل، کاهش شرکت در جلسات درمانی و یا شرکت نکردن در جلسات معاشرت با دوستان قبلی و مصرف کننده ی مواد مخدر نیز می توانند ازرفتارهای زمینه ساز عود به حساب آیند.
افزایش علایم استرس به صورت نگرانی از مشکلات پیش رو در زندگی، تپش قلب، سرد شدن دست ها و پاها و احساس ترس از مواجهه شدن با مشکلات می تواند زمینه ساز عود گردد.
افزایش مصرف سیگار و تمایل پیدا کردن به مصرف مواد سبک تر مانند حشیش و الکل نیز می تواند نگران کننده باشد.
در بسیاری موارد خانواده فکر می کنند بین این رفتارها و عود اعتیاد ارتباطی وجود ندارد. اما این رفتارها خیلی زود به مصرف مواد و عود منجر می شوند. اگر هریک از این علائم بروز کردند. موضوع را با درمانگرفرد در حال بهبودی در میان بگذارید. فرد در حال بهبود را تشویق کنید که به درمانگر خود مراجعه کند. او را ترغیب کنید که در جلسه ی گروه های خود یار معتادان شرکت کند و ارتباط خود را با افراد در حال بهبود افزایش دهد به خاطر داشته باشید که نقش درمانگر او را به عهده نگیرید.
فرد در حال بهبود را متهم نکنید.
از مشاجره با او پرهیز کنید.
در این لحظات شکست های فرد را مجدداً به او گوشزد نکنید. لازم نیست به او بگویید که این شرط را پیش بینی می کردید و سعی نکنید با رفتارهایی مانند قهر از منزل بیرون کردن وی، تظاهر به خودکشی و... رفتار او را تغییر دهید.

 

مطالب دیگر: