سم زدایی و قطع مصرف بوپرنورفین

سم زدایی و قطع مصرف بوپرنورفین

بوپرنورفین نوعی داروی مخدر است که تحریک کننده نسبی گیرنده مورفینی مو و بازدارنده قوی گیرنده مورفینی کاپا است و هیچ اثری روی گیرنده های دلتا ندارد.
از این دارو گاهی برای کنترل دردهای شدید در بیمارانی که احتمال کمتری برای وابستگی و اعتیاد به مخدر را داشته و درد آنها با مسکن‌های کنترل نمی شود، به کار می‌رود. متاسفانه باورهای اشتباهی در باره بوپرونورفین وجود دارد از قبیل اینکه:
-    بوپرونورفین مخدر و اعتیاد آور نیست.
-    به دلیل طبی بودن و تجویز بوپرنورفین از سوی پزشک، نوعی درمان قطعی اعتیاد است.
-    بیماران می‌توانند با بوپرنورفین وارد درمان شوند.
-    تست اعتیاد با بوپرنورفین مثبت اعلام نمی‌شود.
-    استفاده از بوپرنورفین دارای عوارض نیست.
تمامی باورهای فوق، اشتباه بوده و باید عنوان کرد که استفاده از بوپرنورفین شامل عوارض مخدرهای دیگر بوده و در برخی از موارد نیز مشاهده شده است که مصرف بوپرنورفین، عوارض را جدی‌تر می‌کند.
بنابراین، همانند متادون، رهایی، سم‌زدایی و قطع مصرف بوپرنورفین نیز برای بهبود کامل ضروری است.
رهایی از بوپرنورفین ساده‌تر از متادون بوده و بیمار پس از انجام سم‌زدایی، بیشتر با مشکل بی‌حالی و ضعف روبرو خواهد شد که داروهای تقویتی و شرکت در جلسات روان‌درمانی، می‌تواند منجر به افزایش انگیزه و ادامه مسیر درمان توسط بیمار گردد.
ما در کلینیک ترک اعتیاد سها، زیر نظر دکتر اعتمادیه، آمادگی ارائه خدمات سم زدایی و قطع مصرف بوپرنورفین به بیماران را در محیطی امن و کادری مجرب را داشته و پذیرای مراجعین گرامی خواهیم بود.

بیشتر بدانیم: